Emner i fagplanen 2014/2015

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

Oversikt over emner i fagplanen 2014/2015. Gjelder også for 2015/2016.

Felles obligatoriske emner i fagplanen

1. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, GK 1. Høst 7,5
TFE4220 Nano Intro 1. Høst 7,5
TMA4100 Matematikk 1 1. Høst 7,5
TFY4115 Fysikk 1. Høst 7,5
TMA4105 Matematikk 2 2. Vår 7,5
TMA4115 Matematikk 3 2. Vår 7,5
TMT4110 Kjemi 2. Vår 7,5
EXPH0004 Examen Philosophicum 2. Vår 7,5

2. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TKJ4102 Organisk kjemi GK 3. Høst 7,5
TMA4240 Statistikk 3. Høst 7,5
TMT4185 Materialteknologi 3. Høst 7,5
TMA4130 Matematikk 4N 3. Høst 7,5
TFE4120 Elektromagnetisme 4. Vår 7,5
TBT4170 Bioteknologi 4. Vår 7,5
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi 4. Vår 7,5
TFE4180 Halvlederteknologi 4. Vår 7,5

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TFY4170 Fysikk 2 5. Høst 7,5
TFY4335 Bionanovitenskap 5. Høst 7,5
TFY4185 Måleteknikk 5. Høst 7,5
TMT4320 Nanomaterialer 5. Høst 7,5
TFY4220 Faste stoffers fysikk 6. Vår 7,5
TIØ4258 Teknologiledelse 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
Komplementært emne 7. Høst Velg ett fra listen under 7,5
Eksperter i team 8. Vår 7,5
TFY4330 Nanoverktøy 8. Vår 7,5

5. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
Komplementært emne 9. Høst Velg ett fra listen under 7,5
Fordypningsemne 9. Høst 7,5
Fordypningsproskjekt 9. Høst 15
Masteroppgave 10. Vår 30

Emner for retning Bionano

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 6. Vår Obligatorisk 7,5
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 6. Vår 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 6. Vår 7,5
TFY4195 Optikk 6. Vår Anbefalt 7,5
TMM4100 Materialteknikk I 6. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TMM4175 Polymerer og kompositter 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
MOL3014 Nanomedisin I - Bioanalyse 7. Høst Obligatorisk 7,5
MOL3005 Immunologi 7. Høst 7,5
NEVR3001 Basal nevrovitenskap 7. Høst 7,5
TBT4135 Biopolymerkjemi 7. Høst (1) 7,5
TFE4225 MEMS-design 7. Høst 7,5
TFY4265 Biofysiske mikroteknikker 7. Høst Anbefalt 7,5
MOL3015 Nanomedisin II - Terapi 8. Vår Obligatorisk 7,5
TFY4195 Optikk 8. Vår 7,5
MOL3018 Medisinsk toksikologi 8. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 8. Vår 7,5

(1) Anbefalt emne for studenter som planlegger fordypningsprosjekt eller master ved Institutt for bioteknologi.

Emner for retning Nanomaterialer

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår Obligatorisk 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 6. Vår Obligatorisk i 3. eller 4. årskurs 7,5
TEP4220 Energi og miljøkonsekvensanalyse 6. Vår 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 6. Vår 7,5
TMT4285 Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller 6. Vår 7,5
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 6. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFE4145 Elektronfysikk 7. Høst 7,5
TFY4300 Energi og miljøfysikk 7. Høst 7,5
TKJ4205 Molekylmodellering 7. Høst 7,5
TKP4155 Reaksjonskinetikk og katalyse 7. Høst 7,5
TKT4146 Nanomekanikk 7. Høst 7,5
TMT4145 Keramisk materialvitenskap 7. Høst 7,5
TMT4155 Heterogene likevekter og fasediagram 7. Høst 7,5
FY2045 Kvantemekanikk I 7. Høst Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TMT4222 Metallenes mekaniske egenskaper 7. Høst Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 8. Vår Obligatorisk i 3. eller 4. klasse 7,5
TMM4162 Atomistisk modellering av brudd i materialer 8. Vår 7,5
TMT4245 Funksjonelle materialer 8. Vår 7,5
TFE4240 Nanoskala komponenter 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TKP4180 Bioenergi og fiberteknologi 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TMM4175 Polymerer og kompositter 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5
TMT4166 Eksperimentell material- og elektrokjemi 8. Vår Ikke hensyn ved time/eksamensplanlegging 7,5

Emner for retning Nanoelektronikk

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TDT4100 Objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TFY4195 Optikk 6. Vår Anbefalt 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 6. Vår 7,5
TFY4235 Numerisk fysikk 6. Vår 7,5
TFY4215 Innføring i kvantefysikk 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
FY3114 Funksjonelle materialer 7. Høst 7,5
TFE4145 Elektronfysikk 7. Høst Anbefalt 7,5
TFE4165 Anvendt fotonikk 7. Høst 7,5
TFE4225 MEMS-design 7. Høst 7,5
FY2045 Kvantemekanikk I 7. Høst 7,5
TFY4205 Kvantemekanikk II 7. Høst 7,5
TFE4240 Nanoskala komponenter 8. Vår Anbefalt 7,5
TFE4235 Biomedisinsk optikk 8. Vår 7,5
TFY4210 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer 8. Vår 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5
TFY4340 Mesoskopisk fysikk 8. Vår 7,5

Komplementære emner

Oppgis med forbehold om feil.

Økonomi og prosjektledelse

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7,5
TIØ4120 Operasjonsanalyse grunnkurs 7,5
TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskaplige studenter 7,5
TIØ5200 Prosjektorganisasjoner 7,5
TIØ4147 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter, Videregående kurs 7,5
SØK1151 Makroøkonomi for ledere 7,5
TPK5115 Risikostyring i prosjekter 7,5
TPK5100 Prosjektplanlegging og styring 7,5

Organisasjon og ledelse inkl. IT

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team: Ledelse og smart bruk 7,5
SOS2018 Organisasjonsteori 7,5
TTM4165 IKT - Samfunn, strategi og marked 7,5
TTK4220 Dynamikk i sosiale systemer 7,5

Juridiske tema inkl. IPR

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger 7,5
TIØ4259 Teknologiledelse II – konkurransebeskyttelse av entreprenøriell virksomhet 7,5

Etikkfaglige emner

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
FI3107 Bioteknologi og etikk 7,5
FI5205 Corporate Responsibility and Ethics 7,5
FI5206 Technology for a Good Society 7,5
POL2022 Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk 7,5

Industriell økologi, håndtering av miljørisiko

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
BT3110 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi 7,5
BT3115 Primærproduksjon – akvakultur og fiskeri 7,5
TEP4223 Livssyklusanalyse 7,5
KULT2211 STS: Energi, miljø og samfunn II 7,5
TMT4330 Ressurser, energi og miljø 7,5
TMR4137 Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser 7,5
BI2041 Human evolusjon og atferd 7,5

Helse, miljø og sikkerhet

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og grønn økonomi 7,5
TIØ4186 Arbeidsmiljø 7,5
TIØ4201 Risikohåndtering 7,5
SOS2017 Sikkerhet og organisasjon 7,5
MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter 7,5
TPK5160 Risikoanalyse 7,5
TPK4120 Industriell sikkerhet og pålitelighet 7,5

Innovasjon og entreprenørskap

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling 7,5
TMM4220 Innovasjon 7,5
TPD4142 Design Thinking 7,5
RAD3600 Kreativitet og innovasjonsprosesser 7,5

Internasjonalisering(inkl. avanserte språkemner) og kulturforståelse

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
HIST2405 Økonomisk historie 7,5
SPRÅK3501 Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører 7,5
TYSK0502 Tysk II 7,5
FRA0502 Fransk II 7,5
SPA0502 Spansk II 7,5
JAP0501 Japansk I 7,5


Emner utenom fagplanen

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap 15
MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere 7,5
JAP0501 Japansk I 7,5
TFY4255 Materialfysikk 7,5