Emner i fagplanen 2012/2013

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

Oversikt over emner i fagplanen 2012/2013.

Felles obligatoriske emner i fagplanen

1. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, GK 1. Høst 7,5
TFE4220 Nanoteknologi intro 1. Høst 7,5
TMA4100 Matematikk 1 1. Høst 7,5
TFY4115 Fysikk 1. Høst 7,5
TMA4105 Matematikk 2 2. Vår 7,5
TMA4115 Matematikk 3 2. Vår 7,5
TMT4110 Kjemi 2. Vår 7,5
EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori 2. Vår 7,5

2. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TKJ4102 Organisk kjemi GK 3. Høst 7,5
TMA4240 Statistikk 3. Høst 7,5
TMT4185 Materialteknologi 3. Høst 7,5
TMA4130 Matematikk 4N 3. Høst 7,5
TFE4120 Elektromagnetisme 4. Vår 7,5
TBT4170 Bioteknologi 4. Vår 7,5
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi 4. Vår 7,5
TFE4180 Halvlederteknologi 4. Vår 7,5

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TFY4170 Fysikk 2 5. Høst 7,5
TFY4335 Bionanovitenskap 5. Høst 7,5
TFY4185 Måleteknikk 5. Høst 7,5
TMT4320 Nanomaterialer 5. Høst 7,5
TFY4220 Faste stoffers fysikk 6. Vår 7,5
TIØ4258 Teknologiledelse 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
Komplementært emne 7. Høst Velg ett fra listen under 7,5
Eksperter i team 8. Vår 7,5
TFY4330 Nanoverktøy 8. Vår 7,5

5. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
Komplementært emne 9. Høst Velg ett fra listen under 7,5
Fordypningsemne 9. Høst 7,5
Fordypningsproskjekt 9. Høst 15
Masteroppgave 10. Vår 30

Komplementære emner

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
BI3072 Miljøtoksikologi 7,5
FI5206 Technology for a good society 7,5
TEP4223 Livssyklusanalyse 7,5
TIØ4201 Risikohåndtering 7,5
TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling 7,5
TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7,5
TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemer og bærekraft 7,5
TMM4220 Innovasjon - Alt er mulig! 7,5
TVM4162 Industriell økologi 7,5

Det tas ikke hensyn til K-emner ved timeplanlegging.

Emner for retning Bionano

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 6. Vår 7,5
TFY4195 Optikk 6. Vår Anbefalt 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 6. Vår 7,5
TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 6. Vår Obligatorisk 7,5
TMM4100 Materialteknikk I 6. Vår 7,5
TMM4175 Polymerer og kompositter 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
MOL3014 Nanomedisin I - Bioanalyse 7. Høst Obligatorisk 7,5
MOL3005 Immunologi 7. Høst 7,5
NEVR3001 Basal nevrovitenskap 7. Høst 7,5
TBT4135 Biopolymerkjemi 7. Høst (1) 7,5
TFE4225 MEMS-design 7. Høst 7,5
TFY4265 Biofysiske mikroteknikker 7. Høst Anbefalt 7,5
MOL3015 Nanomedisin II - Terapi 8. Vår Obligatorisk 7,5
TFY4195 Optikk 8. Vår 7,5
TOKS3001 Medisinsk toksikologi 8. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 8. Vår (2) 7,5

(1) Anbefalt emne for studenter som planlegger fordypningsprosjekt eller master ved Institutt for bioteknologi.

(2) Ikke hensyn til ved time- og eksamensplanlegging.

Emner for retning Nanomaterialer

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår Obligatorisk 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 6. Vår (1) 7,5
TEP4220 Energi og miljøkonsekvensanalyse 6. Vår 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 6. Vår 7,5
TMT4285 Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller 6. Vår 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 6. Vår (2) 7,5

(1) Obligatorisk, emnet må velges i 3. eller 4. årskurs.

(2) Tas ikke hensyn til ved time- og eksamensplanlegging.

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFE4145 Elektronfysikk 7. Høst 7,5
TFY4300 Energi og miljøfysikk 7. Høst 7,5
TKJ4205 Molekylmodellering 7. Høst 7,5
TKP4155 Reaksjonskinetikk og katalyse 7. Høst 7,5
TKT4146 Nanomekanikk 7. Høst 7,5
TMT4145 Keramisk materialvitenskap 7. Høst 7,5
TMT4155 Heterogene likevekter og fasediagram 7. Høst 7,5
TFY4250 Kvantemekanikk 1 7. Høst (1) 7,5
TMT4222 Metallenes mekaniske egenskaper 7. Høst (1) 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 8. Vår (2) 7,5
TMM4162 Atomistisk modellering av brudd i materialer 8. Vår 7,5
TMT4245 Funksjonelle materialer 8. Vår 7,5
TFE4210 Nanoelektronikk 8. Vår (1) 7,5
TFE4230 Nanofotonikk 8. Vår (1) 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 8. Vår (1) 7,5
TKP4180 Bioenergi og fiberteknologi 8. Vår (1) 7,5
TMM4175 Polymerer og kompositter 8. Vår (1) 7,5
TMT4166 Eksperimentell material- og elektrokjemi 8. Vår (1) 7,5

(1) Ikke hensyn ved time- og eksamensplanlegging.

(2) Obligatorisk, emnet må velges i 3. eller 4. årskurs.

Emner for retning Nanoelektronikk

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TDT4100 Objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TFY4195 Optikk 6. Vår 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 6. Vår 7,5
TFY4235 Numerisk fysikk 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
FY3114 Funksjonelle materialer 7. Høst 7,5
TFE4145 Elektronfysikk 7. Høst Anbefalt 7,5
TFE4165 Anvendt fotonikk 7. Høst 7,5
TFE4225 MEMS-design 7. Høst 7,5
TFY4250 Kvantemekanikk 1 7. Høst 7,5
TFY4205 Kvantemekanikk 2 7. Høst 7,5
TFE4210 Nanoelektronikk 8. Vår Anbefalt 7,5
TFE4230 Nanofotonikk 8. Vår 7,5
TFE4235 Biomedisinsk optikk 8. Vår (1) 7,5
TFY4210 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer 8. Vår 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5
TFY4340 Mesoskopisk fysikk 8. Vår 7,5

(1) Ikke hensyn ved time- og eksamensplanlegging

Emner utenom fagplanen

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap 15
NEVR2020 Innføring i nevrovitenskap 7,5
MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere 7,5
FY3020 Romteknologi I 7,5
TTT4235 Romteknologi II 7,5
JAP0501 Japansk I 7,5
TFY4255 Materialfysikk 7,5
IØ6022 Midt-Norge Take-off 7,5