Emner i fagplanen 2010/2011

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

Fagplan for året 2010/2011.

Felles obligatoriske emner i fagplanen

1. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, GK 1. Høst 7,5
TFE4220 Nanoteknologi intro 1. Høst 7,5
TMA4100 Matematikk 1 1. Høst 7,5
TFY4115 Fysikk 1. Høst 7,5
TMA4105 Matematikk 2 2. Vår 7,5
TMA4115 Matematikk 3 2. Vår 7,5
TMT4110 Kjemi 2. Vår 7,5
EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori 2. Vår 7,5

2. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TKJ4102 Organisk kjemi GK 3. Høst 7,5
TMA4240 Statistikk 3. Høst 7,5
TMT4185 Materialteknologi 3. Høst 7,5
TMA4130 Matematikk 4N 3. Høst 7,5
TFE4120 Elektromagnetisme 4. Vår 7,5
TBT4170 Bioteknologi 4. Vår 7,5
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi 4. Vår 7,5
TFE4180 Halvlederteknologi 4. Vår 7,5

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
TFY4170 Fysikk 2 5. Høst 7,5
TFY4335 Bionanovitenskap 5. Høst 7,5
TFY4185 Måleteknikk 5. Høst 7,5
TMT4320 Nanomaterialer 5. Høst 7,5
TFY4220 Faste stoffers fysikk 6. Vår 7,5
TIØ4258 Teknologiledelse 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
Perspektivemne 7. Høst 7,5
Eksperter i team Eksperter i team 8. Vår 7,5

5. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Studiepoeng
Ikke-teknologisk emne 9. Høst 7,5
Fordypningsemne 9. Høst 7,5
Fordypningsproskjekt 9. Høst 15
Masteroppgave 10. Vår 30

Emner for retning Bionano

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 6. Vår 7,5
TFY4195 Optikk 6. Vår Anbefalt 7,5
TFY4260 Cellbiologi og cellulær biofysikk 6. Vår Obligatorisk 7,5
TMM4100 Materialteknikk I 6. Vår 7,5
TMM4175 Polymerer og kompositter 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
MOL3014 Nanomedisin I - Bioanalyse 7. Høst Obligatorisk 7,5
MOL3005 Immunologi 7. Høst 7,5
TBT4135 Biopolymerkjemi 7. Høst (1) 7,5
TFY4265 Biofysiske mikroteknikker 7. Høst Anbefalt 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 7. Høst 7,5
MOL3015 Nanomedisin II - Terapi 8. Vår Obligatorisk 7,5
MOL3007 Funksjonell genomforskning 8. Vår 7,5
TFY4195 Optikk 8. Vår 7,5
TOKS3001 Medisinsk toksikologi 8. Vår 7,5
TBT4110 Mikrobiologi 8. Vår 7,5

(1) Anbefalt emne for studenter som planlegger fordypningsprosjekt eller master ved Institutt for bioteknologi.

Emner for retning Nanomaterialer

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TKP4115 Overflate- og kolloidkjemi 6. Vår Obligatorisk 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 6. Vår (1) 7,5
TEP4220 Energi og miljøkonsekvensanalyse 6. Vår 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 6. Vår 7,5
TMT4285 Hydrogenteknologi, brenselceller og solceller 6. Vår 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 6. Vår 7,5

(1) Obligatorisk, emnet må velges i 3. eller 4. årskurs.

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFE4145 Elektronfysikk 7. Høst 7,5
TFY4250 Kvantemekanikk 1 7. Høst 7,5
TFY4300 Energi og miljøfysikk 7. Høst 7,5
TKJ4205 Molekylmodellering 7. Høst 7,5
TKP4155 Reaksjonskinetikk og katalyse 7. Høst 7,5
TMT4145 Keramisk material vitenskap 7. Høst 7,5
TMT4155 Heterogene likevekter og fasediagram 7. Høst 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 7. Høst (1) 7,5
TMT4222 Metallenes mekaniske egenskaper 7. Høst (1) 7,5
TMT4322 Solceller og fotovoltaiske nanostrukturer 8. Vår 7,5
TMT4245 Funksjonelle materialer 8. Vår 7,5
TFE4230 Nanofotonikk 8. Vår 7,5
TEP4220 Energi og miljøkonsekvensanalyse 8. Vår 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5
TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer 8. Vår (2) 7,5
TFE4210 Nanoelektronikk 8. Vår (1) 7,5
TFY4200 Optikk, videregående kurs 8. Vår (1) 7,5
TKP4130 Polymerkjemi 8. Vår (1) 7,5
TMM4162 Atomistisk modellering av brudd i materialer 8. Vår (1) 7,5

(1) Ikke hensyn ved time- og eksamensplanlegging.

(2) Obligatorisk, emnet må velges i 3. eller 4. årskurs.

Emner for retning Nanoelektronikk

3. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFY4195 Optikk 6. Vår 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering 6. Vår 7,5
TFY4215 Innføring i kvantefysikk 6. Vår 7,5
TFY4235 Numerisk fysikk 6. Vår 7,5

4. klasse

Fagkode Emnetittel Semester Merknad Studiepoeng
TFY4250 Kvantemekanikk 1 7. Høst 7,5
FY3114 Funksjonelle materialer 7. Høst 7,5
TFE4145 Elektronfysikk 7. Høst Anbefalt 7,5
TFE4160 Elektrooptikk og lasere 7. Høst 7,5
TFE4225 MEMS-design 7. Høst 7,5
TFY4205 Kvantemekanikk 2 7. Høst 7,5
TFE4230 Nanofotonikk 8. Vår 7,5
TFY4340 Mesoskopisk fysikk 8. Vår 7,5
TFE4165 Anvendt fotonikk 8. Vår 7,5
TFE4235 Biomedisinsk optikk 8. Vår 7,5
TFE4210 Nanoelektronikk 8. Vår Anbefalt 7,5
TFY4210 Kvanteteori for mangepartikkelsystemer 8. Vår 7,5
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs 8. Vår 7,5

Emner utenom fagplanen

Fagkode Emnetittel Studiepoeng
NEVR2010 Innføring i nevrovitenskap 15
NEVR2020 Innføring i nevrovitenskap 7,5
MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere 7,5
FY3020 Romteknologi I 7,5
TTT4235 Romteknologi II 7,5