Eksempel på fagside

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

  • Institutt: Det fulle navnet på instituttet som har emnet, for eksempel Institutt for Elektronikk og Telekommunikasjon
  • Vurderingsform:: Skriftlig eksamen/Muntlig eksamen/Arbeider/etc
  • Hjelpemiddelkode: Emnekode, deretter beskrivelse i kursiv, for eksempel "C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt."
  • Øvingsopplegg: Skriftlige øvinger/Muntlige øvinger/Ikke noe obligatorisk øvingsopplegg/etc


Om emnet

Her kan man ta med en kort (en eller to setninger) beskrivelse av hva emnet er

Faglig innhold

Her kan man skrive, med egne ord, hva faget inneholder, for eksempel i listeform.

OBS! Kompendier, notater og lignende skal legges på en egen side med navn "Faglige notater: EMNEKODE". Denne linkes til i Faglig Innhold i siden for emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Skriv både hva NTNU anbefaler, og hva studentene faktisk opplever at man trenger av forkunnskaper.

Pensumlitteratur

Skriv hva slags lærebøker o.l. som er pensum i faget. Dersom det er bred enighet blant studentene om et eller annet aspekt ved boka, kan dette tas med, men vær litt tilbakeholden.

Erfaringer

Her er det noenlunde fritt fram for å skrive egne erfaringer, men vis varsomhet og ta det bare med dersom du tror det er nyttig for andre.

NTNUs emnebeskrivelse

Her kopieres emnebeskrivelsen fra NTNU inn i kursiv.

Lenker

NTNUs sider om emnet

  • Link til NTNUs emnebeskrivelse
  • Link til timeplanen

Læringsressurser

  • Eventuell link til "Faglige notater: EMNEKODE", om denne siden finnes.
  • Link til en god læringsressurs (videoforelesninger, kompendium, Youtube-videoer, etc)

Emnerapporter og referansegrupperrapporter