EXPH0004 - Examen philosophicum

Fra Nanowiki
Hopp til: navigasjon, søk

 • Institutt: Institutt for filosofi og religion
 • Vurderingsform: Skriftlig eksamen (100%)
 • Hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 • Øvingsopplegg: To skriftlige øvingsoppgaver som må godkjennes.

Om faget

Emnet er obligatorisk med mindre studiepoengreduksjon gis, og er med i fagplanen for 2. semester. Det er også mulig å ha emnet om høsten.

Faglig innhold

EXPH0004 Examen philosophicum er et ex.phil.-fag som omhandler vitenskapsteori og moderne filosofi mer enn antikkens filosofi. Ex.phil er et innføringsfag i filosofi og vitenskapsteori og er obligatorisk for alle universitetsgrader. Emnet går både høst og vår.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

NTNUs emnebeskrivelse

Ved NTNU er det fire ex.phil.-varianter. Variantene har en felles kjernedel som utgjør ca. 2/3 av emnet og en spesifikk variantdel på ca. 1/3. Emnet (EXPH0004) gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie og vitenskapsteori samt etikk og samfunnsspørsmål av relevans for studenter innenfor realfag og teknologi. Emnet trekker linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Det tar opp ulike syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon fra både en historisk og systematisk synsvinkel. I variantdelen legges det vekt på etikk både som systematisk teori og i et anvendt perspektiv samt vitenskapens og teknologiens rolle i det moderne samfunn.

Pensumlitteratur

 • D.D. Dybvig og M. Dybvig, Det tenkende mennesket (2. utgave, Tapir Akademisk forlag), sidene 5-104, 108-111, 125-275, 281-285, 295-319, 391-453, 485-505.
 • A. Briggle and C. Mitcham, Ethics and Science. An Introduction (Cambridge University Press, 2012), kap. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.
 • A History of Western Thought: From Ancient Greece to the Twentieth Century by Gunnar Skirbekk, Nils Gilje (Routledge, 2001)
 • Theory of Science: A Short Introduction by Jonathan Knowles (Tapir 2006): Ch. 1-3, 5.

Erfaringer

Lenker

Læringsressurser

 • Her er et kompendium av Ethics and Science. An introduction.
 • For litt morsom eksamensprokrastinering kan man høre på Radio Revolt sine podkaster.
 • Kompendium på nett, annen variant enn blomsterheftet.

Emnerapporter

Emnerapport H13

Emnerapport V14

Emnerapport H14

Referansegrupperapport V14

Referansegrupperapport H14

NTNUs sider om emnet